INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5.

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 17. 5. 2021 nastanou následující změny v provozu školy:

  1. První stupeň - rotační výuka bude zrušena, takže se po více než sedmi měsících sejdou na škole všichni žáci prvního stupně na prezenční výuce a tato situace by v případě negativních testů měla vydržet až do konce školního roku.
  2. Druhý stupeň - 17.5. nastoupí žáci tříd 6.ABM, 8.ABM zatímco žáci 7.ABM a 9.ABM budou doma distanční výuce. Téměř s jistotou bude zrušena rotační výuka na druhém stupni od 24. 5. 2021 (bude ještě v příštím týdnu definitivně potvrzeno). Protože je zrušena povinnost učit v homogenních skupinách, bude výuka druhého cizího jazyka probíhat už normálně (a to už od 17.5.), rovněž hodiny tělesné výchovy na druhém stupni již budou probíhat v dělených skupinách dívky - chlapci. Od 24.5. začne na druhém stupni rovněž výuka odpoledních volitelných předmětů.
  3. Školní družina - od 17.5. bude školní družina v běžném provozu a to včetně ranní družiny od 6:30. Žádáme rodiče, kteří mají zájem zapsat svoje dítě do školní družiny na školní rok 2021/22 aby tak učinili do konce května prostřednictvím přihlášky, kterou žáci obdrželi (je ke stažení rovněž na WEBU a v AES).
  4. Školní jídelna - od 24.5. se pro žáky a zaměstnance školy ruší výdej obědů do krabiček přes výdejní okénko. Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stavování, budou automaticky nahlášeni.
  5. Testování - postupně na škole přejdeme na testování PCR tesy ve čtrnáctidenních cyklech - 17.5. se otestuje prní stupeň + žáci 6.ABM, 8.ABM, 24.5. se otetuje celý druhý stupeň a pak se testování na prvním a druhém stupni bude střídat po týdnu (31.5. první stupeň, 7.6. druhý stupeň atd.). Pokud se žák k testování v pondělí nedostaví a není v 90 denní ochranné lhůtě, musí si každý týden udělat ve škole antigenní test.
  6. Proklaté roušky - v této věci zatím nedochází ke změně, ochrana nosu a úst je nařízena - jakmile budeme mít příznivější informace, ihned vás budeme informovat.

Těšíme se na alespoň trošku normální provoz školy, byť zpívat máme stále zakázáno :). Věříme, že dětem každý týden strávený se svými vrstevníky v kolektivu prospěje zejména sociálně. Zároveň vám oznamujeme, že ZŠ Gajdošova bude končit školní rok ve středu 30. 6. 2021 a nepředpokládáme tedy, že bychom do konce roku vyhlašovali ředitelské volno.

Rostislav Novotný - ředitel školy