Platba za školní družinu - 2. pololetí

Poplatky za ŠD je možné zaplatit pouze bezhotovostním převodem na účet číslo 30934621 / 0100  - ve zprávě pro příjemce je NUTNÉ UVÉST JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU!

Za 2. pololetí školního roku 2021/22  je poplatek 1.200,- Kč

Termín zaplacení do 31.1.2022.