Důležité informace ke změnám v rámci testování žáků

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost důležitým informacím týkajícím se systémových změn při průběhu testování žáků a následně při hlášení výsledků testování a hlášení rizikových kontaktů.

  1. KDY SE ŽÁCI TESTUJÍ: žáci se budou testovat kromě dneška (mimochodem dnes všechny testy negativní) ještě ve čtvrtek 6.1., pondělí 10.1., čtvrtek 13.1. a pak každé další pondělí až do konce února. V tyto dny budou chodit žáci do školy nikoliv na 8:00, ale na na 7:50. Rozhodnutí ministerstev se pochopoitelně může změnit v závislosti na vývoji epidemie. Existuje i možnost, že se děti v konkrétní třídě, kde se vyskytl někdo pozitivní, budou testovat každý den v danném týdnu.
  2. CO V PŘÍPADĚ, ŽE JE ŽÁK POZITIVNĚ TESTOVÁN? Škola vám zavolá a dítě si odvedete domů. Novinkou je, že škola nahlásí údaje o pozitivně testovaném do elektronického systému, který už pak rodiči na telefon formou SMS a případně na e-mail, je-li uveden, zašle elektronickou žádanku na test. Nemusíte tedy volat doktora a podobně, ale jen se žádankou objednáte PCR test, nebo přímo zajdete na testovací místo. POZOR – aby vše fungovalo tak jak má, musí být vaše kontaktní údaje aktuální a odpovídat skutečnosti, jinak systém bude hlásit chyby, nebo pošle žádanku na číslo, které už vám nepatří, nebo mail, který už dávno nepoužíváte. Proto se na v&aa cute;s obracíme s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zkontrolovat a aktualizovat kontaktní údaje v našem evidenčním systému. Dotazník naleznete zde https://forms.gle/i2Ef7HbVER6qcSQL9 a je ho potřeba vyplnit za každé dítě zvlášť – dovolujeme si vás o to požádat do středy 5. 1. 2022 do 9:00 hodin ráno, abychom údaje zaktualizovat do čtvrtečního ranního testování. Pokud jste si svými údaji jisti (mail, telefon, trvalý pobyt žáka, zdravotní pojišťovna žáka a zda se mají použít údaje matky nebo otce), pak pochopitelně nic vyplňovat nemusíte.
  3. CO KDYŽ SE VYSKYTNE POZITIVNĚ TESTOVANÝ ŽÁK VE TŘÍDĚ? Po konzultaci s KHS škola bude hlásit rizikové kontakty opět do elektronického systému a ten opět zašle všem, kteří mají za sebou rizikový kontakt, žádanky a oznámení o karanténě. Celý proces se tedy urychlí, protože data místo hygieny bude zadávat přímo škola. Doposud bylo zvykem, že se karanténa netýkala žáků, kteří jsou očkovaní a nebo těch, co prodělali v předchozích 180 dnech onemocnění. Tady vás opět prosíme o součinnost – potřebujeme do systému přesně zadat datum druhého očkování vašeho dítěte, nebo datum pozitivního PCR testu, aby vaše děti zbytečně systém nezahrnul do karantény. Pokud tedy vaše d ítě po 11. 7. 2021 prodělalo onemocnění, nebo je očkované dvěma dávkami, oznamte nám to prosím prostřednictvím tohoto formuláře https://forms.gle/RHNVErpS5yPjdyiB7 . Opět bychom potřebovali do středy 5. 1. do 8:00. Hlášení o pozitivním PCR testu nebo o dokončeném očkování po tomhle termínu prosím posílejte mailem nebo zprávou v AES přímo třídnímu učiteli vašeho dítěte. Ten zajistí, že už tento údaj budeme v systému mít.

Vážení rodiče, jménem zaměstnanců školy vám velice děkuji za podporu a součinnost, kterou škole poskytujete při plnění těchto nových a neustále se organicky vyvíjejících povinností. Přes všechny nesnáze jsem přesvědčen, že zvolené řešení je mnohem lepší než distanční výuka.

S úctou

Rostislav Novotný – ředitel školy