Oznámení školy k situaci na Ukrajině

Základní škola, Brno, Gajdošova 3 tímto oficiálně oznamuje, že je připravena přijmout ke vzdělávání děti z Ukrajiny v počtu, který umožňuje kapacita školy. Aktuálně disponujeme 22 místy. Již nyní pracujeme na zajištění nezbytných pomůcek a budeme schopni dětem poskytnout zdarma i stravování. 

Dále oznamujeme, že jsme schopni zdarma poskytnout prostory ke konání odpoledních kurzů českého jazyka pro cizince, nebo podobné aktivity zaměřené na podporu ukrajinských občanů, kteří museli opustit svoji vlast.

V otázce podpory ukrajinských dětí úzce spolupracujeme s MČ Brno-Židenice a naším spolkem rodičů.

V případě, že budou mít ukrajinští občané zájem umístit u nás svoje děti, mohou nás kontaktovat na telefonech 533440558, 533440550  nebo 533440545, případně přímo na mailu novotny@zsgajdosova.cz