SBÍRKA PRO ŽÁKY Z UKRAJINY

Vážení rodiče a žáci,

základní škola ve spolupráci s žákovským parlamentem uspořádá sbírku hmotných věcí na podporu vzdělávání žáků přicházejících z oblasti Ukrajiny.

KDY A KDE

V pátek (18. 3.), pondělí (21. 3.) a úterý (22. 3.) budou od 7:40 – 8:00 a 14:00 – 16:00 přítomni členové žákovského parlamentu nebo zaměstnanci na vrátnici školy, kde budou materiál sbírat do připravených boxů.

CO

Prosíme, noste pouze následující potřeby:

Školní pomůcky (aktovky, pouzdra, pera, tužky, rýsovací pomůcky, apod., … )

Didaktické pomůcky (především na rozvoj českého jazyka např. typu logico, kouzelné čtení,…)

Elektronické vybavení (funkční notebooky, tablety)

Spacáky, karimatky, deky

Hygienické potřeby

KOMU

Nasbírané dary budou určeny primárně pro žáky z Ukrajiny vzdělávané na naší škole. Případné přebývající věci budou darovány do větší sbírky příslušných brněnských organizací.

FINANČNÍ DARY

Rovněž můžete přispívat finanční dary na transparentní účet Spolku rodičů 2200790835/2010 pod variabilním symbolem: 55555. Budou využity na pomůcky a materiály potřebné pro vzdělávání a podporu žáků a jejich rodin, kteří budou vzděláváni na naší škole.

Děkujeme všem, kteří se v téhle těžké době rozhodnou pomoci dětem zasaženým válkou zajistit možnost se vzdělávat.

Soubory