Zahájení školního roku 2022/23 a organizace prvních dnů

Slavnostní zahájení školního roku proběhne na školním dvoře ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 8.00 hodin.

Žáci 2.-9.ročníků se dostaví do školy nejpozději 7:50 a dostaví se do svých tříd. O žáky těchto ročníků, kteří na naši školu nově nastupují se na vrátnici školy postarají naši asistenti a do jejich třídy je dovedou. 

Prvňáčci společně se svým doprovodem přijdou k vrátnici, tam si děti převezmou naši pedagogové. Prosím, abyste přišli o něco dříve, tak, aby zahájení mohlo začít v 8.00. Seznam rozdělení žáků do prvních tříd bude umístěn na dveřích školy u vrátnice. Doprovod prvňáčků může být při zahájení přítomen.

Při nepřízni počasí proběhne zahájení v jednotlivých třídách.

Organizace prvního školního týdne proběhne následujícím způsobem:

Čtvrtek: všichni žáci budou mít dvě vyučovací hodiny;

Pátek: prvňáčci 3 vyučovací hodiny se svými třídními, 1. stupeň + třída VI.M - 4 vyučovací hodiny - třídnický systém, druhý stupeň - 5 vyučovacích hodin, z toho první 2 vyučovací hodiny třídnické, dále již dle rozvrhu.

Od pondělí 5.9. kompletní výuka dle platného rozvrhu.

Provoz školní družiny bude zajištěn v obvyklém režimu (začátek v 6.30 hodin, konec v 17.30 hodin).

Těšíme se na Vás.
Kolektiv pracovníků ZŠ Gajdošova