ŽÁDOST O PŘESTUP Z JINÉ ZŠ

Žádost použijte v případě, že vaše dítě již navštěvuje, nebo je přijato na jinou základní školu na území ČR.

Soubory