ŽÁDOST O PŘESTUP Z JINÉ ZŠ

Žádost použijte v případě, že vaše dítě již navštěvuje, nebo je přijato na jinou základní školu na území ČR. 

NEJPRVE ale napište mail řediteli školy na rostislav.novotny@zsgajdosova.cz a do mailu uveďte, jaký ročník vaše dítě navštěvuje, jaká je adresa vašeho trvalého pobytu (v případě cizinců bez trvalého pobytu, jaká je vaše adresa pobytu, kterou můžete doložit například nájemní smlouvou), kterou školu nyní vaše dítě navštěvuje, důvod, proč chcete přestupovat a uveďte na sebe telefonní kontakt. Významně to usnadní naši vzájemnou komunikaci. 
Děkujeme.

Soubory