ŠABLONY III. - OPVVV - ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO GAJDOŠOVA 3

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017878

Realizace:
1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU:

Poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga základním školám.
Poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám.

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.