Informace o spolku

Příspěvek na aktuální školní rok činí 500,- Kč za každého člena. Má-li člen ve škole více dětí, pak je to 500,-Kč za nejstarší dítě + za každé další dítě 250,-Kč. Platbu lze uhradit bezhotovostně na účet Spolku rodičů: 2200790835/2010.  Plaťte prosím jednotlivě za každého žáka (ne hromadně za 3 sourozence).

Variabilní symbol k platbě najdete nově v sekci PLATBY v elearningovém systému AES. Platbu lze též uhradit prostřednictvím QR kódu.

Při úhradě za mladšího sourozence prostřednictvím běžné platby, ale i prostřednictvím QR kódu je potřeba částku na příkazu snížit ručně na 250 Kč. (Při kontrole zaplacení se nelekejte uvedeného nedoplatku v AES - po kontrole paní účetní bude platba potvrzena jako správná)

Náš Spolek rodičů úzce spolupracuje se školou a podporuje především mimoškolní aktivity žáků.
Podílíme se na organizování zájmových kroužků a odměňujeme žáky za různé soutěže a olympiády.

Pořádáme sběr papíru, pomerančové kůry a sbírku pro nadační fond dětské onkologie Krtek.
Každoročně dovybavujeme studovnu školy novými knihami a encyklopediemi. Pořizujeme také vybavení do kroužků.

Finančně podporujeme různé projekty a akce např. Pohádková škola pro budoucí prvňáčky, Žákovský parlament,  Preventivní a adaptační programy, Licenční programy jako je UMIMETO, aj.
Podílíme se na přípravě dne pro rodiče, dětského dne, školní akademie i školního plesu.
Pořizujeme vybavení do školy, školní družiny a školní kuchyně.
Podporujeme fungování sms a e-learningového  systému, díky kterému jsou rodiče informováni o dění ve škole.

Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc ze strany rodičů (hmotnou a finanční podporu, aktivní činnost, návrhy aktivit).
Přijmeme do svého kolektivu nové členy, kteří mají zájem se podílet na dobré atmosféře a fungování školy.

DĚLÁME TO VŠICHNI SPOLEČNĚ PRO NAŠE I VAŠE DĚTI.


Spolek rodičů při ZŠ Brno, Gajdošova 3
Gajdošova 3, 615 00 Brno, IČ: 75076501

Orgány spolku
Mgr. Blanka Klossová - předsedkyně (NAPSAT E-MAIL)
Mgr. Pavel Horák - místopředseda (NAPSAT E-MAIL)
Kamila Burgerová - kontrolor hospodaření
 

Spolek rodičů při ZŠ Gajdošova zřídil transparentní bankovní účet u Fio banky, na který se může podívat kdokoliv, po kliknutí
ZDE - TRANSPARENTNÍ ÚČET - FIO BANKA

Soubory