Informace o spolku

Příspěvek na aktuální školní rok činí 400,- Kč za každého člena. Má-li člen ve škole více dětí, pak je to 400,-Kč za nejstarší dítě + za každé další dítě 200,-Kč. Platbu lze uhradit bezhotovostně na účet Spolku rodičů: 2200790835/2010. 

Jako variabilní symbol prosím uveďte (pro 1.A - 11, 1.B - 12, 1.M - 14, 2.A - 21, 2.B - 22, 2.C - 23, 2.M - 24, 3.A - 31, 3.B - 32, 3.M - 34, 4.A - 41, 4.B - 42, 4.C - 43, 4.M - 44, 5.A - 51, 5.B - 52, 5.M - 53, 6.A - 61, 6.B - 62, 6.C - 63, 6.M - 64, 7.A - 71, 7.B - 72, 7.C - 73, 7.M - 74, 8.A - 81, 8.B - 82, 8.M - 84, 9.A - 91, 9.B - 92, 9.M - 94) + do poznámky uveďte jméno žáka a třídu. 

Náš Spolek rodičů úzce spolupracuje se školou a podporuje především mimoškolní aktivity žáků.
Podílíme se na organizování zájmových kroužků a odměňujeme žáky za různé soutěže a olympiády.
Pořádáme sběr papíru, pomerančové kůry a sbírku pro nadační fond dětské onkologie Krtek.
Každoročně dovybavujeme studovnu školy novými knihami a encyklopediemi. Pořizujeme také vybavení do kroužků.
Finančně podporujeme různé projekty a akce např. Pohádková škola pro budoucí prvňáčky, Žákovský parlament,  Preventivní a adaptační programy, Licenční programy jako je UMIMETO, aj.
Podílíme se na přípravě dne pro rodiče, dětského dne, školní akademie i školního plesu.
Pořizujeme vybavení do školy, školní družiny a školní kuchyně.
Podporujeme fungování sms a e-learningového  systému, díky kterému jsou rodiče informováni o dění ve škole.

Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc ze strany rodičů (hmotnou a finanční podporu, aktivní činnost, návrhy aktivit).
Přijmeme do svého kolektivu nové členy, kteří mají zájem se podílet na dobré atmosféře a fungování školy.

DĚLÁME TO VŠICHNI SPOLEČNĚ PRO NAŠE I VAŠE DĚTI.


Spolek rodičů při ZŠ Brno, Gajdošova 3
Gajdošova 3, 615 00 Brno, IČ: 75076501

Orgány spolku
Mgr. Blanka Klossová - předsedkyně (NAPSAT E-MAIL)
Mgr. Pavel Horák - místopředseda (NAPSAT E-MAIL)
Kamila Burgerová - kontrolor hospodaření
 

Spolek rodičů při ZŠ Gajdošova zřídil transparentní bankovní účet u Fio banky, na který se může podívat kdokoliv, po kliknutí
ZDE - TRANSPARENTNÍ ÚČET - FIO BANKA

Soubory