Zápis budoucích prvňáčků z Ukrajiny

Ve smyslu §2 odstavec 5 zákona 67/2022 sbírky o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji zápis k základnímu vzdělávání pro budoucí žáky prvních tříd ve školním roce 2022/2023 na pondělí 13. 6. 2022.

Žádosti (formulář níže) je možné podávat osobně ve škole v době od 8:00 do 11:30 a od 14:30 do 17:00.

Rodiče si s sebou přinesou vyplněnou žádost. Doklady totožnosti, ze kterých bude patrno, že jim bylo uděleno vízum strpění, doklad dítěte, ze kterého bude patrné jméno, datum narození a rozhodnutí o udělení víza.

Jakkoliv je naší povinností vypsat podle zákona 67/2022 zápis pro žáky z Ukrajiny, musíme bohužel touto cestou upozornit rodiče těchto žáků, že naše škola má zcela naplněnou kapacitu a že pravděpodobnost přijetí ke vzdělávání na naší škole je velice malá.

Děkujeme za pochopení

Rostislav Novotný, ředitel školy

Soubory