Zápis budoucích prvňáčků z Ukrajiny

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
VE ZNĚNÍ NOVELY Č. 20/2023 SB.
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» - освіта) ЗІ ЗМІНАМИ ВНЕСЕНИМИ ПОПРАВКОЮ № 20/2023 ЗБ.

Ve smyslu §2 odstavec 5 zákona 67/2022 sbírky o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji zápis k základnímu vzdělávání pro budoucí žáky prvních tříd ve školním roce 2023/2024 na 

pondělí 5. 6. 2023
Žádosti (formulář níže) je možné podávat osobně ve škole v době od 8:00 do 11:30 a od 14:30 do 17:00.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Rodiče si s sebou přinesou:
БАТЬКИ ПОВИННІ З СОБОЮ МАТИ ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Vyplněnou žádost (níže ke stažení) - pokud nemáte kde vytisknout, nevadí, žádost vyplníme ve škole.
Заповнену заяву (внизу можна скачати),якщо немає можливості як роздрукувати, нічого страшного,заяву заповнимо в школі.

2. Svoje doklady totožnosti, ze kterých bude patrno, že vám bylo uděleno vízum.
Свої документи ,які підтверджують вашу особу,де вказано ,яку маєте візу(закордонний паспорт).

3. Doklad dítěte, ze kterého bude patrné jméno, datum narození a rozhodnutí o udělení víza.
Документи дитини.Закордонний паспорт. 

4. Doklad prokazující, že na uváděné adrese dítě skutečně bydlí (nájemní smlouva, potvrzení o ubytování a podobně)
Документ ,підтверджуючий місце проживання дитини тут,це договір про оренду житла,чи підтвердження з гуртожитку.

Jakkoliv je naší povinností vypsat podle zákona 67/2022 zápis pro žáky z Ukrajiny, musíme bohužel touto cestou upozornit rodiče těchto žáků, že naše škola má zcela naplněnou kapacitu a že pravděpodobnost přijetí ke vzdělávání na naší škole je velice malá.

Děkujeme za pochopení

Rostislav Novotný, ředitel školy

Soubory